Aktuálně volné prostory:


  • Kancelář 37,8 m2 v přízemí, Drtinova 10

plánek kanceláře

Nabízíme k pronájmu  kancelář 37,8 m2 v přízemí domu Drtinova 10. Jedná se o samostatnou místnost s okny směrem do ulice Drtinova.

Kuchyňka a toalety jsou společné na chodbě.

 

Kancelář 37,8 m2  

Nájemné 37,8 m2   x 350,- = 13 230,-Kč/měsíc + DPH

Služby     37,8 m2  x   80,- =    3 024,-Kč/měsíc + DPH

  

Jako službu, jejíž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno bude pronajímatel nájemci zabezpečovat:

-dodávka tepla a teplé užitkové vody
-dodávka studené vody a odvod odpadních vod
-likvidace a odvoz odpadu
-úklid společných prostor a sociálních zařízení ve společných prostorách
-zajištění přístupu 24 hod denně (služba vrátnice)

Elektrická energie je pronajímatelem nájemci přeúčtovávána dle skutečně naměřené spotřeby na elektroměru určeném pro pronajaté prostory.

Je požadováno složení jistoty ve výši jednoho měsíčního nájmu. Ihned k nastěhování.

  • Kancelář 83,2 m2 ve 4.patře, Drtinova 8

plánek kanceláře

Nabízíme k pronájmu  kanceláře celkem o velikosti 83,2 m2 ve 4.patře domu Drtinova 8. Jedná se o 4 propojené místnosti směrem do ulice Drtinova.

Kuchyňka a toalety jsou společné na chodbě.

Kancelář 83,2 m2  

Nájemné 83,2 m2   x 350,- = 29 120,-Kč/měsíc + DPH

Služby    83,2 m2  x   80,- =    6 656,-Kč/měsíc + DPH

 

Jako službu, jejíž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno bude pronajímatel nájemci zabezpečovat:

-dodávka tepla a teplé užitkové vody
-dodávka studené vody a odvod odpadních vod
-likvidace a odvoz odpadu
-úklid společných prostor a sociálních zařízení ve společných prostorách
-zajištění přístupu 24 hod denně (služba vrátnice), provoz, údržba a servis výtahu

Elektrická energie je pronajímatelem nájemci přeúčtovávána dle skutečně naměřené spotřeby na elektroměru určeném pro pronajaté prostory.

Je požadováno složení jistoty ve výši jednoho měsíčního nájmu.

Nájem bude možný od 02/2020

 

  • Kancelář 20,7 m2 ve 4.patře, Drtinova 10

plánek kanceláře

Nabízíme k pronájmu  kancelář o velikosti 20,7 m2 ve 4.patře domu Drtinova 8. Jedná se o samostatnou místnost směrem do ulice Drtinova.

Kuchyňka a toalety jsou společné na chodbě.

Kancelář 20,7 m2  

Nájemné 20,7 m2   x 350,- = 7 245,-Kč/měsíc + DPH

Služby    20,7 m2  x   80,- =  1 656,-Kč/měsíc + DPH

 

Jako službu, jejíž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno bude pronajímatel nájemci zabezpečovat:

-dodávka tepla a teplé užitkové vody
-dodávka studené vody a odvod odpadních vod
-likvidace a odvoz odpadu
-úklid společných prostor a sociálních zařízení ve společných prostorách
-zajištění přístupu 24 hod denně (služba vrátnice), provoz, údržba a servis výtahu

Elektrická energie je pronajímatelem nájemci přeúčtovávána dle skutečně naměřené spotřeby na elektroměru určeném pro pronajaté prostory.

Je požadováno složení jistoty ve výši jednoho měsíčního nájmu.

Nájem bude možný od 02/2020.V případě zájmu o bližší informace, či prohlídku prostor, kontaktujte paní Malou na níže uvedených kontaktech.tel.: 731 484 426, 227 018 315