Aktuálně volné prostory:2. patro


K pronájmu kanceláře ve 2.patře dvorního křídla, celková výměra 260 m2.

Pod samostatným uzavřením, částečně open space, vlastní kuchyňka a toalety.

Prostor je klimatizován.

 

Nájemné  je 80 600,- Kč/ měsíc +DPH
Služby  jsou 20 800,- Kč/měsíc +DPH

Jako službu, jejíž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno bude pronajímatel nájemci zabezpečovat:

    -dodávka tepla a teplé užitkové vody
    -dodávka studené vody a odvod odpadních vod
    -likvidace a odvoz odpadu
    -úklid společných prostor a sociálních zařízení ve společných prostorách
    -zajištění přístupu 24 hod denně (služba vrátnice)

    -údržba a servis klimatizace

Elektrická energie je pronajímatelem nájemci přeúčtovávána dle skutečně naměřené spotřeby na elektroměru určeném pro pronajaté prostory.

Předpokládaný začátek nájmu  03-04/2019. 

PLÁNEK PROSTOR ZDE
V případě zájmu o bližší informace, či prohlídku prostor, kontaktujte paní Zemanovou.

tel.: 605 862 536, 227 018 315